Regulamin

Nazwa firmy: Power Solution Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik

Telefon: 32 44 28 111 / 32 44 28 112

REGON: 242775618

NIP: 6423177335

Regulamin Przedsprzedaży

Promocja obowiązuje od 19.10.2015 do 16.11.2015 i może zostać zarówno przedłużona jak i skrócona, ilość towaru w ofercie przedsprzedażowej jest ograniczona. Decyduje kolejność zamówień.

Warunkiem otrzymania ceny specjalnej na model FugooXL jest złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy www.mobidick.pl w okresie obowiązywania promocji. Towar będzie wysyłany w najbliższym możliwym terminie (planowana dostawa to druga połowa listopada, natomiast termin może się zmienić) Na tydzień przed wysyłką, klient otrzyma link do opłacenia z góry zamówionego FugooXL – o czym zostanie powiadomiony e-mailem. Płatności należy dokonać maksymalnie do 2 dni od otrzymania powiadomienia, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane. Płatności dokonane po tym terminie zostaną zwrócone na podane przez klienta konto. Dostawa odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres na koszt sprzedawcy.

Jeżeli chcesz otrzymać swój FugooXL jako pierwszy i w cenie specjalnej wystarczy kilka prostych kroków.

 1. Zamów swój pierwszy FugooXL w cenie specjalnej w naszym sklepie mobidick.pl – masz do wyboru trzy modele: Style, Sport oraz Tough.
 2. Otrzymasz maila który potwierdzi złożenie zamówienia
 3. Jeżeli się rozmyśliłeś – nie zapomnij nas o tym poinformować, ilość głośników w promocji jest ograniczona i może ktoś skorzysta z Twojej rezygnacji.
 4. Na tydzień przed planowaną wysyłką otrzymasz link do opłacenia Twojego zamówienia.
 5. W ciągu 2 dni przelej należną kwotę za pomocą przelewy24 lub bezpośrednio na nasze konto
 6. Dostaniesz informację że mamy już Twój przelew.
 7. Teraz pozostaje czekać na kuriera z Twoim wymarzonym FugooXL
 8. Jeżeli masz wątpliwości zawsze możesz do nas napisać lub zadzwonić – śmiało!

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy mobidick.pl dostępny pod adresem internetowym www.mobidick.pl prowadzony jest przez Power Solution Sp. z o. o. / ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż internetową towarów prezentowanych na stronie internetowej www.mobidick.pl . Zamówienia składane w sklepie internetowym realizowane są przez Power Solution Sp. z o. o.

3. Adres do korespondencji: ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik

4. Zawartość przedstawiana na stronie internetowej sklepu internetowego pełni rolę jedynie informacji handlowej, nie stanowi tym samym oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

5. Prezentowane na stronie internetowej sklepu opisy, zdjęcia i dane techniczne dostępnych towarów są aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Sklep nie odpowiada jednak za błędne wskazanie parametrów i właściwości towarów lub nagłą ich zmianę przez producenta. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistych oryginałów.

6. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie katalogu towarów oferowanych na stronie internetowej sklepu.

7. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen i cech produktów. W przypadku zmiany ceny towaru po złożeniu zamówienia przez Klienta, jest on informowany o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po odebraniu zamówienia przez obsługę sklepu. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia, o czym powinien niezwłocznie poinformować przedstawiciela handlowego.

8.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

9. Ceny prezentowanych w informacji handlowej towarów nie zawierają kosztów dostawy towarów do Klienta. O kosztach dostawy Klient jest informowany w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym przez przedstawiciela handlowego. Koszty dostawy są doliczane do wystawionej na rzecz Klienta faktury VAT, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dotyczącymi realizacji zamówienia.

10. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

11. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

Realizacja zamówienia

1. Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta, poprzez potwierdzenie jego warunków przez przedstawiciela handlowego sklepu internetowego.

3. Sklep internetowy akceptuje następujące formy płatności:

a) Płatność za pobraniem:

 • Płatność następuje w chwili otrzymania towaru poprzez przekazanie należnej kwoty kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
 • Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.
 • Wysyłka towaru, pod warunkiem jego dostępności na magazynie następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia oraz jego potwierdzenia przez przedstawiciela handlowego Power Solution Sp. z o. o.

b) Przedpłata:

 • Zapłata następuje na podstawie faktury pro-forma w wysokości i na numer rachunku bankowego na niej umieszczonego. Doręczenie faktury pro – forma następuje na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres e – mail.
 • Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym.
 • W przypadku braku wpłaty za doręczoną fakturę pro – forma w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania złożone zamówienie przestaje wiązać Power Solution Sp. z o. o., a umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 • Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.
 • Do każdej przesyłki Power Solution Sp. z o.o. dołącza fakturę VAT.

c) System ratalny:

 • Płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez instytucję kredytową.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.

5. Zamówienia na kwotę powyżej 1000 zł netto realizowane są tylko w postaci przedpłaty na podstawie faktury ,,pro – forma”

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenia, a następnie jego weryfikacja wraz z danymi Klienta przez przedstawiciela handlowego oraz dokonanie płatności zgodnie z wyborem jednej z form płatności wskazanej powyżej.

7. Czas realizacji zamówienia wynika z dostępności towaru na magazynie Power Solution Sp. z o. o. oraz czasu doręczenia przesyłki.

8. Power Solution Sp. z o.o. posiada magazyn, na którym utrzymuje większość standardowego asortymentu oferowanego w sklepie internetowym. W związku z tym wysyłka towaru może nastąpić nawet w dniu złożenia zamówienia (pod warunkiem złożenia zamówienia w dniu roboczym) przy wyborze formy płatności za pobraniem lub dokonania przez Klienta zapłaty na podstawie wystawionej faktury pro – forma i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Power Solution Sp. z o. o.

9. W przypadku zamówienia towaru, którego dostępność na magazynie jest ograniczona, czas realizacji dostawy wynika z czasu jaki potrzebny jest naszym kontrahentom na dostarczenie towaru do naszego magazynu. W takim przypadku nasi przedstawiciele handlowi niezwłocznie kontaktują się z Klientem w celu poinformowania o dłuższym terminie realizacji zamówienia i ustalenia terminu dostawy.

10. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na towary niedostępne w ofercie sklepu internetowego. Możliwość złożenia i termin realizacji zamówień specjalnych na towary nie będące w stałej ofercie sklepu uzgadnia się indywidualnie z przedstawicielem handlowym Power Solution Sp. z o. o., który informuje o możliwości i terminie realizacji zamówienia specjalnego bądź o jego anulowaniu w przypadku, gdy towar został już wycofany ze sprzedaży.

11. Towar wysyłamy kurierem. Zazwyczaj czas dostawy (liczony od momentu wysyłki) wynosi 24 godziny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

12. Wskazane jest aby przy odebraniu przesyłki w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki zgodność dostarczonych urządzeń ze złożonym zamówieniem.

13. Koszty związane z wysyłką towaru są doliczane do faktury i wynoszą 15 zł brutto. Chyba, że wartość zamówienia przekracza 300zł , wtedy wysyłka jest darmowa (paczka do 30 kg).

14. W uzasadnionych przypadkach sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru

1. Na urządzenia sprzedawane przez Power Solution Sp. z o. o. w Rybniku, Power Solution Sp. z o. o. udziela nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach:

2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, Power Solution Sp. z o. o. zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. Power Solution Sp. z o. o. może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad; dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych niżej. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.

3. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy liczone od dnia doręczenia urządzenia.

4. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Power Solution Sp. z o.o. wadliwości działającego urządzenia. Zgłoszenie winno zostać dokonane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 16. Zasady zgłoszenia określają niniejsze warunki gwarancji.

5. Power Solution Sp. z o. o. zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany wadliwego urządzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia tego urządzenia do Power Solution Sp. z o. o.. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Power Solution Sp. z o. o. termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Nabywca zostanie o tym poinformowany.

6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w urządzeniu.

7. Gwarancją nie są objęte wszelkie wady fizyczne powstałe wskutek:

 • niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia, przez co należy rozumieć w szczególności dokonanie tych czynności sprzecznie z instrukcją obsługi urządzenia,
 • używania urządzenia łącznie z innym sprzętem nie przeznaczonym do używania z urządzeniem lub też sprzętem innym niż zalecane w dokumentach technicznych Producenta urządzenia,
 • wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urządzenia,
 • zwarcia w instalacji elektrycznej znajdującej się poza urządzeniem,
 • eksploatacji urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, substancji chemicznie agresywnych, wysokich temperatur itp.

8. Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wysłanie takiego pisma faksem, pocztą elektroniczną na adres biuro@psolution.pl lub listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby firmy Power Solution Sp. z o. o. Zgłoszenie gwarancji uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przez Power Solution Sp. z o.o. otrzymania zgłoszenia.

9. Power Solution Sp. z o. o. podejmie decyzję, czy urządzenie winno zostać dostarczone do jego działu serwisowego, czy też pracownik tego działu dokona naprawy, bądź wymiany urządzenia w siedzibie Nabywcy.

10. W przypadku, gdy urządzenie ma zostać dostarczone do Power Solution Sp. z o. o., winno to nastąpić w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu i składowania ponosi Nabywca.

11. Sposób doręczenia urządzenia do Power Solution Sp. z o. o. Nabywca winien uprzednio uzgodnić z Power Solution Sp. z o. o..

12. Po naprawie urządzenia w siedzibie Power Solution Sp. z o. o. (serwis Mobidick) może być ono odebrane przez Nabywcę z siedziby Power Solution Sp. z o. o., bądź przesłane przez Power Solution Sp. z o. o. na wskazany przez Nabywcę adres w Polsce.

13. W przypadku, gdy Power Solution Sp. z o. o. wyśle do Nabywcy pracownika, który dokona oględzin urządzenia, Nabywca ma obowiązek udostępnić pracownikowi Power Solution Sp. z o. o. zarówno samo urządzenie, jak i wszelkie dokumenty związane z jego sprzedażą.

14. Na wniosek Power Solution Sp. z o. o. Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź instalacją urządzenia.

15. Urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddane przez Power Solution Sp. z o. o. testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją Power Solution Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.

16. Decyzję o wymianie urządzenia lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie Power Solution Sp. z o. o.

17. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jakości w razie:

 • dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym zakresie samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego Power Solution Sp. z o. o.;
 • stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację,
 • stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,
 • naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji,
 • upływu okresu gwarancji,
 • korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem

18. Jeżeli Nabywca utracił uprawniania wynikające z gwarancji jakości Power Solution Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami przeprowadzonych testów oraz naprawy urządzenia lub wymiany urządzenia.

19. Power Solution Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności:

 • za skutki działania wadliwego urządzenia,
 • za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności naprawy urządzenia,
 • za szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia.

20. Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych przez podmiot inny niż Power Solution Sp. z o. o. są nieważne.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.

22. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Konsument (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania. W przypadku woli skorzystania przez Konsumenta z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dowód zakupu (faktura VAT) i odesłać na własny koszt na adres Power Solution Sp. z o. o. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy (wartości produktu) na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

Ochrona danych osobowych

1. Rejestrując się w sklepie internetowym i składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Realizacja zamówienia

1. Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta, poprzez potwierdzenie jego warunków przez przedstawiciela handlowego sklepu internetowego.

3. Sklep internetowy akceptuje następujące formy płatności:

a) Płatność za pobraniem:

 • Płatność następuje w chwili otrzymania towaru poprzez przekazanie należnej kwoty kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
 • Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.
 • Wysyłka towaru, pod warunkiem jego dostępności na magazynie następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia oraz jego potwierdzenia przez przedstawiciela handlowego Power Solution Sp. z o. o.

b) Przedpłata:

 • Zapłata następuje na podstawie faktury pro-forma w wysokości i na numer rachunku bankowego na niej umieszczonego. Doręczenie faktury pro – forma następuje na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres e – mail.
 • Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym.
 • W przypadku braku wpłaty za doręczoną fakturę pro – forma w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania złożone zamówienie przestaje wiązać Power Solution Sp. z o. o., a umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 • Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.
 • Do każdej przesyłki Power Solution Sp. z o. o. dołącza fakturę VAT.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.

5. Zamówienia na kwotę powyżej 1000 zł netto realizowane są tylko w postaci przedpłaty na podstawie faktury ,,pro – forma”

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenia, a następnie jego weryfikacja wraz z danymi Klienta przez przedstawiciela handlowego oraz dokonanie płatności zgodnie z wyborem jednej z form płatności wskazanej powyżej.

7. Czas realizacji zamówienia wynika z dostępności towaru na magazynie Power Solution Sp. z o. o. oraz czasu doręczenia przesyłki.

8. Power Solution Sp. z o.o. posiada magazyn, na którym utrzymuje większość standardowego asortymentu oferowanego w sklepie internetowym. W związku z tym wysyłka towaru może nastąpić nawet w dniu złożenia zamówienia (pod warunkiem złożenia zamówienia w dniu roboczym) przy wyborze formy płatności za pobraniem lub dokonania przez Klienta zapłaty na podstawie wystawionej faktury pro – forma i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Power Solution Sp. z o. o.

9. W przypadku zamówienia towaru, którego dostępność na magazynie jest ograniczona, czas realizacji dostawy wynika z czasu jaki potrzebny jest naszym kontrahentom na dostarczenie towaru do naszego magazynu. W takim przypadku nasi przedstawiciele handlowi niezwłocznie kontaktują się z Klientem w celu poinformowania o dłuższym terminie realizacji zamówienia i ustalenia terminu dostawy.

10. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na towary niedostępne w ofercie sklepu internetowego. Możliwość złożenia i termin realizacji zamówień specjalnych na towary nie będące w stałej ofercie sklepu uzgadnia się indywidualnie z przedstawicielem handlowym Power Solution Sp. z o. o., który informuje o możliwości i terminie realizacji zamówienia specjalnego bądź o jego anulowaniu w przypadku, gdy towar został już wycofany ze sprzedaży.

11. Towar wysyłamy kurierem. Zazwyczaj czas dostawy (liczony od momentu wysyłki) wynosi 24 godziny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

12. Wskazane jest aby przy odebraniu przesyłki w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki zgodność dostarczonych urządzeń ze złożonym zamówieniem.

13. Koszty związane z wysyłką towaru są doliczane do faktury i wynoszą 15 zł brutto. Chyba, że wartość zamówienia przekracza 300zł , wtedy wysyłka jest darmowa (paczka do 30 kg).

14. W uzasadnionych przypadkach sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.