Ładowanie zawartości koszyka...
Zobacz Koszyk Zamówienie
Całkowity koszt:

Polityka prywatności

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pragniemy przekazać niezbędne informacje o przetwarzanych danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka :
Power Solution Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik NIP: 6423177355
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iodo@mplgroup.pl
Adres pocztowy: Power Solution Sp. z o.o. ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik
Dane otrzymaliśmy w związku ze skierowanym przez Pani/Pana zapytaniem handlowym, realizacją umowy, zakupem oferowanych przez nas produktów lub usług lub ze źródeł publicznie dostępnych.
Spółka Power Solution z siedzibą w Rybniku może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, realizacji zakupu lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe. Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia obsługi transakcji, jej finalizacji, realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży, a także rozwiązywania problemów technicznych, obsługi reklamacji i zapytań skierowanych za pośrednictwem formularza zawartego na stronie www.mobidick.pl
Przetwarzania danych wymagają od spółki Power Solution przepisy prawa dotyczące celów podatkowych i rachunkowych, jak również windykacji (w tym prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych czy arbitrażowych).
W/w przetwarzanie prowadzone jest również w celu realizacji badań, analiz statystycznych, przechowywania danych w celach archiwalnych, a także analiz dotyczących poprawy i funkcjonowania działalności spółki i potrzeb jej klientów.
Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych ( rezygnacja z w/w jest możliwa poprzez zmianę ustawień w przeglądarkach internetowych), a także do celów marketingowych (po wyrażeniu przez Pani/Pana zgody).
Power Solution gwarantuje spełnienie Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj m.in. prawa dostępu, przenoszenia, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym.
Dodatkowo w każdym momencie może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy lub wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie firmom pośredniczącym i współpracujących ze spółką Power Solution tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub zakupu (np. współpraca z firmami kurierskimi dostarczającymi produkty ).
Spółka przechowuje Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją transakcji, umowy, zapytania, przez czas niezbędny do ich realizacji . Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów: zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych. Jednocześnie, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Power Solution zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

 

[ultimate_gdpr_policy_accept]